This site was designed for the latest version of Chrome, Firefox, Safari, and Internet Explorer (version 10+). Some features may not work correctly in your browser. OK

Mabuhay at maligayang pagbati mula Lexus Downtown

Nandito po kami upang matulungan kayo sa inyong pagbili at ano mang pangangailangang pangsasakyan.

Maging conventional, hybrid, sedan o SUV man, umasa kayo na aming tutugunan ng tama ang inyong budget at mga katangiang hinahanap.

Huwag magatubiling tawagan agad ang sino man sa amin at kayo ay malugod naming paglilingkuran.

Maraming salamt at umaasa kaming makatulong sa inyo sa mga darating na araw.
LopeAnievas.jpg

Lope (Jun) Anievas | Kasangguni sa Pagbili at Lease ng Sasakyan

ljanievas@lexusdowntown.ca

866-980-6279 Ext. 1607
- + Disclaimers